İstanbul Vega Yazılım Barkod ve Restaurant Sistemleri

Tekstil Üretim İşletmeleri

Tekstil Üretim’de maksimum karlılığı ve izlenebilirliği hedefleyen firmalardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan VegaGrup Yazılım üretim planlama programı modülleri Makina Aksam ve Parça, Gıda Üretimi, Mobilya, Halı Kilim, Tekstil ve Hazır Giyim üretimi yapan firmalar için tasarlanmıştır. VegaGrup Yazılım’ın diğer modülleri ile entegre olarak çalışabilen Lotiz ve Lyra üretim modülleri ile;

Üretim reçetesi programı( mamul ağacı)

Hammadde ve malzeme, maliyet unsurları (işçilik – enerji giderleri vb.) belirlenmesi

Fire ve üretim zaiyatlarının tanımlanması

Üretim kontrol programı ile montaj ve demontaj üretim reçetelerinin tanımlanması

Üretim planlama programı hammadde – malzeme ihtiyaç listelerinin hazırlanması

Otomatik satın alma emirlerinin oluşturulması

Mamul üretim planlarının siparişe dayalı hazırlanması

Üretim süreçleri (Process) ve fason imalat işlemlerinin üretim takip programı ile izlenmesi

Üretim süreçleri (Process) ve fason imalat işlemlerinin üretim takip programı ile izlenmesi

Üretim zaiyatlarının üretim hesaplama programı ile maliyetlere yansıtılması

Üretim planlama ve kontrol ile kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi

İzlenebilirlik uygulamalarına yönelik LOT ( Parti No.) takib

Maliyet muhasebesinin genel muhasebesinin genel muhasebe ile entegre çalışabilme imkanı

Üretim’de yüksek verim ve kar almayı hedefleyen VegaGrup Yazılım üretim planma otomasyon programlarının kullanımında en önemli iki faktör Üretim Yönetimi ve Üretim Planlamadır.

ÜRETİM YÖNETİMİ

Genel Anlamda üretim girdilerin, Diğer süreçlerle etkileşimi değerlendirerek , Kaynakları Kullanarak girdilerin çıktılara dönüşümünü sağlamak üzere yönetilen faaliyetlerin çıktı olarak sonuçlandırılmasıdır. Üretim yapan bir işletmenin, faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için malzeme tedariki ve üretimini doğru ve zamanında planlaması hayati önem taşıyor. Değişken ve zorlu piyasa koşullarında, talepleri zamanında cevaplama hedefi, çözülmesi gereken soru ve sorunları beraberinde getiriyor. VegaWin Üretim planlama ve takip programı modülünün verimli şekilde kullanılabilmesi için üretim sürecinde geçen kavramları doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Üretim sürecinin ilk adımı Üretim Süreç analizleridir.

Bu Süreçler firmanızın verimliliğini ve etkinliğini istenilen seviyeye çıkaracaktır. Vegawin bu süreçlerde doğru kriterleri kullandırarak firmanızın maksimum verimlilikle çalışmasını sağlayarak üretimdeki gücünüzü zirveye çıkaracaktır.

Üretim sürecinde Vega Win diğer modüllerle entegre çalışmaktadır.Üretim Sürecinde vega win üretim programı modülünün diğer modüllerle entegrasyonu üretim süreç analizinde belirlediğiniz tüm sorularınızı cevaplayacak şekilde düşünülmüştür.

VegaGrup Yazılım üretim Modülü ile…

Mevcut taleplere karşılık tedariki nasıl planlamalıyım?

Neyi ne zaman hangi miktarda üretmeli veya satın almalıyım?

Talepleri cevaplamaya çabalarken ihtiyaç fazlası stok oluşumunu nasıl engelleyebilirim?

Malzeme yetersizliği sebebiyle yarım kalan işlerimin sayısını nasıl azaltabilirim? Bu ve benzeri sorularınızda VegaGrup Yazılım Üretim planlama programı çözümümüzün en önemli parçalarından olan ile Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü en büyük yardımcınız olacak.

En basit ifadeyle Üretim Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü şirketinizin talep ve tedarik dengesini sağlamanıza yardımcı olur. Modül, sistemin Ürün Tasarımı, Bütçe, Envanter, Satış, Satın alma ve Üretim Yönetimi Programı Modülleri ile tam bütünleşik çalışır. Bu sayede ürünlerinizin ve ürünleriniz için gerekli olan parçaların zaman ekseni üzerindeki yerini tespit edip üretim kaynaklarını kolaylıkla planlayabilirsiniz.

Üretim yönetimi bu modül sayesinde, Üretim sistemindeki malzeme kayıtları, ürün ağacı ve rota bilgilerini temel alarak, müşteri siparişleri, satış bütçesi, talep tahminleri, bağımsız ihtiyaçlar gibi ihtiyaç oluşturan elemanları gözetip satın alma istekleri, üretim planları ve transfer siparişleri gibi ihtiyaç giderici sistem önerilerini otomatik olarak üretebilirsiniz.

Stok Maliyetinizi Azaltın

Modülün en net getirisini azalan stoklarınızla göreceksiniz. Stoklarınızı yeteri kadar ve gereken zamanda temin etmeniz kolaylaşacağı için gereksiz stok artışlarından kurtulabilirsiniz. Çünkü modül daima minimum teslim zamanı ve maliyet açısından en uygun satın alma miktarlarını gözeterek üretim ve satın alma önerilerini size sunar.

Bölümleriniz Arası Koordinasyonu Sağlayın

VEGA WIN Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülünün devreye alınmasından sonra şirketinizin üretim planlaması için gerekli olan satış, satın alma, depo ve üretim bölümlerinin çok daha verimli ve yüksek koordinasyon ile çalışmaları mümkün olur. İlgili bölümlerde çalışan personeliniz ve yöneticileriniz, ihtiyaç duydukları güncel ve güvenilir verileri doğrudan VEGA WIN sistemi üzerinde alabilirler. Dolayısıyla bölümler arasında geç, eksik veya yanlış bilgi akışından kaynaklı çatışmalar ortadan kalkar.

Kaynaklarınızı Planlayarak verimliliğinizi artırın

VEGA WIN üretim programının modülü olan Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü ile şirketinizdeki üretim faaliyetini daha etkin planlayabilirsiniz. Modülün üreteceği satın alma istekleri ve üretim planları doğrultusunda gerekli malzemelerin zamanında ve istenilen yerde olmasının sağlamanız çok daha kolay olur. Sağlıklı üretim planlama etkisini teslim tarihlerinizin kısalması ve üretim verimliliğinizin artması olarak gösterir. Vega Win’de üretim yönetimi programı ile şirketinizin kurumsal kaynaklarını ve diğer planlamalarınızı kolayca yaparsınız.

Rekabet Gücünüzü Artırın
Etkin üretim planlama ve artan üretim verimliliği diğer bölümlerin üretim planlama bölümünüze olan güvenini artırır. Bu durumun en önemli faydası biraz daha dolaylı yoldan satış ve pazarlama bölümleriniz üzerinde gerçekleşir. Müşteri ile direkt diyalog kuran bu bölümlerin arkalarındaki güce, yani üretim bölümüne artan güvenleri, kısa süre içerisinde vereceğiniz tekliflere ve siparişlere yansır. Sonuçta rekabet gücünüz artar. Kapsamlı Fonksiyonalite olarak Planlama Detayları
Çeşitli parti büyüklüğü metotlarına göre planlama
İhtiyaç kadar,
Maksimum seviyeye kadar,
Sabit miktar kadar
Ekonomik parti büyüklüğü kadar
Tedarik periyodu dengeleme miktarı kadar
Yeniden sipariş stok seviyesine göre planlama
Deterministik metot ile gelecek dönemlerde oluşması beklenen taleplere göre planlama
Net Değişim Planlama
Tek malzeme planlama
Üretim kontrol programı ile müşteriye özel planlama
Günlük, Haftalık ve Aylık periyotta üretim planlama.
Özel stok tipi yönetimi ile MRP dışı stok tutabilme
Fason, satın alınan üretilen yada diğer tesislerden satın transfer edilen malzemelerin Planlanması
Malzeme bazında sonuçların grafiksel gösterimi.
İhtiyaç Yönlendirme (Alternatif malzeme kullanımı)
Müşteri Siparişleri, Satış Tahminleri, Satış Bütçesi verileriyle planlama
Otomatik üretim planlarda değişiklik yada elle plan giriş imkanı
Teslim tarihinden geriye doğru planlama
Bugünden ileriye doğru planlama
Zaman parametreleri
Üretim Öncesi Emniyet süresi
Üretim Sonrası Emniyet süresi
Plan aralığı
Sonuçlar üzerinde esnek raporlama
Sipariş durum raporu
İlgili diğer modüllerden MRP sonuçlarını görüntüleme
Satın alma istekleri ve üretim planlarının satın alma siparişi ve üretim emrine çevrilmesi
MRP mesajları ile planlama öncesi temel veri eksiklerinin tespiti
Oluşan planların üretim ve satın alma bölümlerine iletilmesi öncesi onay imkanı
Teslimat sürelerinin sürekli kısaldığı, maliyetlerin azaldığı, müşteri bazlı üretimin yapıldığı bir rekabet ortamında tam zamanında üretim yönetim sisteminin çağdaş biçimde hayata geçirilmesi firmanızın sektörünüzde hak ettiği yeri alması VegaGrup Yazılım üretim planlama ve kontrol programı ile çok kolay. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar için önerilen ürünlerimiz VegaWinPro+ ve Lotiz’dir.

WhatsApp WhatsApp Hattı